Высшая Школа Управления (Менеджмента) И Права В Варшаве Им. Елены Ходковскей В Лодзи

  • Название: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa w Warszawie im. Heleny Chodkowskiej - Wydział Zamiejscowy w Łodzi
  • Адрес: 91-117, ul. Klaretyńska 9
  • Город и воеводство: Лодзь (Łódź), woj. łódzkie
  • Тел./факс: (42) 205 08 88 / -
  • E-mail: lodz@chodkowska.edu.pl
  • Сайт: www.chodkowska.edu.pl/lodz
  • Статус: частный

Университет на карте Польши